Резервни лепенки турпии за Меган

300 ден

60 резервни турпии за електричната турпија Меган.
Идеално користење на електричната турпија е на сува кожа, која претходно е изчистена со алкохол или сретство за дезинфекција.
Стругањето се прави 45 степени од кожата, и се избегнува стругање со целата плоштина на машинката. Идеално е стругањето да се прави со кратки движена и да не се задржува на исто место.

Description