Козметички инвентар

Комплетен инвентар за опремување на козметички салон. Кревет за козметичар, топилки за восок, лупа козметичка, вапазаон  и цела друга опрема која е потребна за еден козметички салон да биде целосно опремен и спрен за работа со клиенти.

Showing all 16 results

Showing all 16 results