Политика и услови за користење

Секој потрошувач како физичко лице, има право да ја замени купената роба, доколку не одговара на неговите потреби, има некаков дефект и слично.
Продавачот ќе ја замени робата, доколку има на располагање таква што му одговара на купувачот, во друг случај се враќаат парите или доколку има дефект на купениот производ, а потрошувачот сака да го задржи, се договара цена со Премиум Професионал и истата може договорно да се намали.
Се разбира, ова правило важи само во случај кога купената стока е неискористена и со сите етикети на неа и при враќање потрошувачот мора да прикаже фискална сметка. Политики за користење на системот за електронска трговија. Со самиот пристап на интернет страницата на Премиум Фризерска и козметичка опрема и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија. Премиум Професионал ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница. 

1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Премиум Професионал не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни. 

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 
Премиум Професионал ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Премиум Професионал за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line плаќање. 

3. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ 
Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку Брза Пратка ДООЕЛ Скопје на адресата која е наведена во порачката. Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата. Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка. Поштенските трошоци се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот и се на терет на потрошувачот. За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да не контактирате телефонски или да поставите прашање во делот за контакт. 

4. ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
Секој потрошувач како физичко лице, има право да ја замени купената роба, доколку не одговара на неговите потреби, има некаков дефект и слично. Продавачот ќе ја замени робата, доколку има на располагање таква што му одговара на купувачот, во друг случај се враќаат парите или доколку има дефект на купениот производ, а потрошувачот сака да го задржи, се договара цена со Премиум Професионал и истата може договорно да се намали.


Се разбира, ова правило важи само во случај кога купената стока е неискористена и со сите етикети на неа. При враќање, потрошувачот мора да прикаже фискална сметка.