Posted on Leave a comment

Хауба

Хаубата има професионална намена во фризерските салони. Се користи кога сакаме да ја одржиме константно затоплена температурата на фемиски третираната коса.

Најкорисниот момент во кој хаубата за коса ни е неопходна, е кога правиме третман на косата, за кој е потребна константна температура. Тогај ставањето на хауба ни помага со одржување на тт и корисните состојки од препаратите, убаво и длабински да навлезат во должината на влакното.

Исто така, многу корисен момент за кој ви е потребна хауба е бланширањето на косата.
Кога имате бланш на косата, треба многу да внимате да не правите температурни промени. Многу е важно постојано да се наоѓате во средина со иста тт, или да се потрудите да имате хауба / најлон кој ќе ја одржува вашата коса во иста тт. Тоа е затоа што и температурните разлики прават промени во хемискиот просец на бланжот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *