Хидроген

Специјален хидроген со прочистена вода без минерални соли за подобро навлегување во структурата на косата и за подобри резултати за нејзино обојување. Одличен стабилизатор 10, 20, 30 & 40 vol.
Хидрогенот во имаме во пакување од 1 литар и од пакување од 5 литра.